Słowem wstępu

Słowem wstępu

Nazywam się Sebastian Kardyś, reprezentuję firmę PRO Solution Sp. z o.o. i jako firma współfinansująca – w jakimś sensie :) – powstanie JC Marketing czuję się upoważniony do zabrania głosu w jej sprawie. Na początek jednak odrobinę formalności.

 

Pragnę Państwa poinformować, że od dnia 8 marca 2019 r. Pan Maciej Jędo oraz Arkadiusz Chrostek, a od dnia 31 marca 2019 Pan Mateusz Ryszka nie są już pracownikami/współpracownikami firmy PRO SOLUTION SP. Z O.O.

W związku z powyższym, jeżeli powezmą Państwo informację, że Pan Maciej Jędo, Arkadiusz Chrostek lub Mateusz Ryszka wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informacje stanowiące tajemnicę Państwa firmy lub firmy PRO SOLUTION SP. Z O.O., w szczególności w postaci bazy klientów firmy PRO SOLUTION SP. Z O.O. oraz stawek przyjętych w ramach współpracy z Państwa firmą, wyrządzając tym samym poważną szkodę firmie PRO SOLUTION SP. Z O.O., wzywam Państwa do niezwłocznego poinformowania firmy PRO SOLUTION SP. Z O.O. o przedmiotowym fakcie. Pozwoli to firmie PRO SOLUTION SP. Z O.O. na podjęcie przewidzianych prawem kroków prawnych zmierzających do ochrony słusznego interesu prawnego firmy PRO SOLUTION      SP. Z O.O., zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

Sebastian Kardyś

Prezes Zarządu

PRO SOLUTION SP. Z O.O.

 

Firma JC Marketing Maciej Jędo została założona ze złamaniem przepisów polskiego prawa przez Macieja J. w okresie zatrudnienia w firmie PRO Solution Sp. z o.o.. Jej założenie stanowi świadome i umyślne naruszenie przepisów polskiego prawa o zakazie konkurencji. Samo założenie było poprzedzone wcześniejszymi przygotowaniami, poczynionymi przez dwóch pracowników i jedną osobę współpracującą.

Z aktualnie posiadanych informacji niestały, obecny skład zespołu (osób podających się za pracowników/reprezentantów firmy JC Marketing to:

  • Maciek J. osoba, na którą zarejestrowana została firma JC Marketing, Maciek jak wspominałem w chwili rejstracji firmy i domeny jcmarketing.pl była pracownikiem firmy świadczącej usługi konkurencyjne wobec JC Marketing, pracując na stanowisku handlowym. Na portalu społecznościowym podał dane „Maciej Jędo”
  • Arkadiusz Ch. z firmą PRO Solution nie był związany umową o pracę, jednakże PRO Solution Sp. z o.o. współpracowała na podstawie umowy o współpracy z firmą Directio.pl Sp. z o.o. której Ark był reprezentantem. Zadaniem Arka było kontraktowanie realizacji na świadczone usługi dla PRO Solution Sp. z o.o.. Od października 2018 Rek dodatkowo odpowiadał za mały zespół handlowy, którego częścią był wyżej wspomniany Maciek.
  • Mateusz R. osoba odpowiadająca w PRO Solution Sp. z o.o. za pozycjonowanie Klientów, pracę tą wykonywał od VI 2018 czyli ok 10 miesięcy na podstawie umowy o pracę. Wcześniej odbywał w firmie staż podczas którego był przyuczany od podstaw no nowego zakresu obowiązków. Na portalu społecznościowym podając pseudonim „Mateusz Ryszka”
  • Adam K. rzekomo pracownik Policji w Bielsku-Białej, prywatnie dobry znajomy Arka Ch.

Każda z powyższych osób miała dostęp do bardzo wrażliwych danych firmy PRO Solution Sp. z o.o.. Ostatnie miesiące pracy tego zespołu jak czas pokazał, nie były nastawione na wyznaczone w ramach obowiązków cele, a na przygotowania do wspólnego przedsięwzięcia pod szyldem „JC Marketing” kosztem ówczesnego „pracodawcy”.

Osobiście czuję duży żal i zawód, na ludziach, których darzyłem zaufaniem. Swoim działaniem  nie tylko wyrządzali szkodę firmie, która wypłacała im (jak się okazało – nie do końca należne) wynagrodzenie, ale również na szkodę pozostałych kolegów i koleżanek, których zatrudnienie i finansowanie zależy od sytuacji finansowej firmy.

Panowie jeszcze w trakcie pracy współpracy w/z PRO Solution wykonywali działania konkurencyjne wobec podmiotu, który wypłacał im wynagrodzenie, co jednak najgorsze były to również działania podejmowane wobec obecnych Klientów firmy. Dowody pozwolę sobie zostawić na salę sądową, gdyż wobec każdej z tych osób rozpoczęliśmy już proces dochodzenia poniesionych strat i przede wszystkim sprawiedliwości na drodze sądowej.

Ocenę moralnych standardów Maćka, Arka i Mateusza, oraz decyzję o powierzeniu swojego biznesu w ręce wyżej wspomnianych pozostawiam Państwu.

Z poważaniem Sebastian Kardyś